Media klaster

Kontakt

Koordynatorem Łódzkiego Klastra Medialnego jest:

Z ramienia inicjatora projektu informacji udzielają:

  Prorektorzy: prof. Zdzisław Kuczyński i adj. Andrzej Bednarek
  oraz Krzysztof Franek

  PWSFTViT im. Leona Schillera
  ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź
  tel: (42) 63 45 800, 63 45 820
  fax: (42) 67 48 139
  e-mail: rektorat@filmschool.lodz.pl


2011 Media Klaster - Łódzki Klaster Medialny :: Zaprenumeruj: RSS2 : Atom
site created by: SFeRa :: powered by: WordPress