Media klaster

Partnerzy


Źródło: Łódzkie Wiadomości Dnia, TVP3


Media Klaster tworzy ponad50 firm i instytucji z regionu łódzkiego, które zadeklarowały:

  • aktywnie działać na rzecz rozwoju Media Klastra w regionie łódzkim
  • wzajemnie wspierać się w działaniach mających na celu pozyskanie inwestorów i środków na rozwój wspólnych przedsięwzięć
  • dostosować swoją ofertę usług do potrzeb podmiotów działających w ramach Media Klastra

Partnerzy Media Klastra uczestniczą w jego działaniach poprzez wiele różnych form aktywności. Są to m.in.:

  • propozycje nowych projektów: możliwość zaprezentowania uczestnikom klastra i wspólnej realizacji nowych pomysłów, koncepcji na biznes, projektów badawczo-rozwojowych z branży medialnej.
  • dołączenie do istniejących projektów: możliwość nawiązania współpracy i uczestnictwa w projektach realizowanych przez członków klastra.
  • poszukiwanie inwestorów lub partnerów: możliwość nawiązania współpracy z inwestorami/instytucjami finansującymi lub firmami/osobami gotowymi do pomocy w realizacji.
  • korzystanie z lokalnych dostawców i zasobów: możliwość uzyskania szczegółowej informacji na temat firm z branży medialnej, lokalizacji i obiektów zdjęciowych, wykwalifikowanych specjalistów.
  • uczestniczenie w wydarzeniach: możliwość wzięcia udziału w imprezach organizowanych przez klaster (spotkaniach biznesowych, festiwalach i targach branżowych, szkoleniach, warsztatach itp.)
  • podnoszenie kwalifikacji i dzielenie się wiedzą: możliwość wymiany informacji na temat branży medialnej oraz własnych kompetencji, które mogą być wykorzystane przez uczestników klastra.

Aktualna lista partnerów znajduje się po prawej stronie.

Jeżeli chcesz dołączyć do Media Klastraskontaktuj się z nami.


2011 Media Klaster - Łódzki Klaster Medialny :: Zaprenumeruj: RSS2 : Atom
site created by: SFeRa :: powered by: WordPress