Media klaster

O Media Klastrze


Źródło: Wiadomości, TVP1

Media Klaster tworzy warunki sprzyjające rozwojowi branży medialnej w Łodzi poprzez pomoc firmom i przedsiębiorcom w realizacji projektów medialnych szczególnie z obszaru filmu, telewizji i nowych mediów. Projekt ten jest inicjatywą PWSFTViT we współpracy z lokalną gospodarką, władzami, instytucjami, uczelniami oraz zapleczem regionalnych ośrodków kulturalnych, biznesowych i badawczo-rozwojowych.

Media Klaster korzysta z ponad 60-cio letniej tradycji Łodzi Filmowej oraz wysokiego potencjału ludzkiego, naukowego, kulturalnego i gospodarczego związanego z lokalnym rynkiem medialnym. Wpisuje się w „Strategię Województwa Łódzkiego”, miejski program pn. „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”, a także miejski program pn. „Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007 – 2015” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi, w dniu 11 kwietnia 2007 r. Celem programu jest podejmowanie działań zmierzających do utworzenia w Łodzi 25 tys. nowych miejsc pracy do 2010 r. oraz 40 tys. do końca 2015 r. Jednym z trzech filarów tej strategii jest poprawa atrakcyjności miasta, w szczególności poprzez koncentrowanie działań promocyjnych na unikalnych walorach Łodzi (m.in. wielokulturowości miasta i jego filmowych tradycjach).

Głównymi celami Media Klastra są:

  • zwiększenie efektywności i konkurencyjności regionalnego przemysłu medialnego
  • tworzenie platform wymiany pomysłów i idei oraz wspieranie przedsięwzięć biznesowych
  • inkubacja i rozwój innowacyjnych przedsięwzięć medialnych
  • budowanie powiązań z inwestorami medialnymi o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym
  • pomoc w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej
  • kształcenie nowych kadr i tworzenie atrakcyjnych miejsc pracy w obszarze branży medialnej
  • rozwój nowoczesnej infrastruktury i zaplecza do realizacji najbardziej zaawansowanych produkcji filmowych, telewizyjnych i multimedialnych
  • kreowanie wizerunku Łodzi jako miasta przyjaznego inwestycjom medialnym

Prace nad utworzeniem Klastra Medialnego rozpoczęły się w II połowie 2006 roku. Inspiracją były rozmowy prowadzone przez władze PWSFTViT z University of Texas w Austin (USA). Oficjalnie działalność klastra została zainaugurowana 26 marca 2007 roku podpisaniem Listu Intencyjnego przez przedstawicieli łódzkiej branży medialnej, świata nauki oraz władze miasta Łodzi i regionu. Podpisało go prawie 50 różnych podmiotów.

28 czerwca 2007 w łódzkiej Szkole Filmowej został podpisany statut i akt notarialny ustanawiający założenie „Fundacji Media Klaster”, której celem jest koordynacja działań łódzkiego Klastra Medialnego. W skład fundacji wchodzi 15 przedstawicieli władz miasta i regionu, łódzkich uczelni oraz firm działających na terenie Łodzi w obszarze mediów. Prezesem Zarządu został Janusz Rau, dyrektor Łódzkiego Centrum Filmowego. Kilkadziesiąt innych podmiotów, sygnatariuszy listu intencyjnego, podpisało umowę Media Klastra stając się oficjalnie partnerem tego przedsięwzięcia.


2011 Media Klaster - Łódzki Klaster Medialny :: Zaprenumeruj: RSS2 : Atom
site created by: SFeRa :: powered by: WordPress